Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Nezisková organizácia humno n. o. vznikla na základe množiacich sa problémov pri poskytovaní informácií, vydávaní netransparentných rozhodnutí či stanovísk k pozemkovému vlastníctvu. Pri plnení si svojich občianskych povinností či dožadovaní sa plnenia základných práv sa s tým, bohužiaľ, stretávame čoraz častejšie.

Jedným zo základných práv je i právo vlastniť nehnuteľný majetok, kde narážame každodenne na množstvo nepresností zo strany zodpovedných pri evidencii a správe. Pravidlom je nerovnomerné vyžadovanie plnenia si povinností, či poskytovanie služieb či výhod nad rámec platných predpisov, ale predovšetkým v rozpore so zákonom a elementárnou slušnosťou. Mnohokrát je príčinou nedostatočná informovanosť občanov, čím pri bežnej komunikácii vznikajú ešte väčšie bariéry.

Radi by sme Vám poskytli všeobecne prospešné služby v tých  oblastiach, kde si neviete rady a stretávate sa s netransparentným konaním úradov.

Kontaktujte nás, prosím, na e-maile no.humno@gmail.com

Ingrid Vanerková
riaditeľka n. o.


OZ račan.sk


0 komentárov:

Zverejnenie komentára

...


k. ú. Rača a k. ú. Vajnory