Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

17.10.17
2
Je takmer 28 rokov po „nežnej“ revolúcii a v Rači doteraz nie je doriešené vlastníctvo pôdy. Jadro problémov vzniklo v minulom socialistickom režime. Štát vtedy rozdával súkromnú pôdu kadekomu, zoštátnil spoločné súkromné vlastníctvo pôvodných vlastníkov - starých Račanov, teda urbársky pasienok a urbársky les a neoprávnene dovolil zastavať súkromné pozemky rôznymi stavbami. Štát nevysporiadal ani stavby, hoci to mohol v tých časoch urobiť veľmi jednoducho – vyvlastniť alebo vykúpiť ich za smiešnu cenu a tak zabrániť pôvodným majiteľom uchádzať sa o ich prinavrátenie v tejto dobe. Asi je to aj dobre, že to neurobil, pretože aspoň o tieto nevysporiadané pozemky sa môžu pôvodní majitelia hlásiť. Vyžaduje to však aktivitu pôvodných vlastníkov, teda aby sa sami pričinili o znovuotvorenie a vyriešenie tohoto problému.

Ide vlastne o:

1. pozemky, ktoré sú štátom či hlavným mestom alebo Račou nevysporiadané a sú na nich líniové stavby, najmä cesty.

2. nevysporiadané záhradkárske lokality, pričom aspoň v jednej z nich záhradkári-nájomníci doteraz nemajú s vlastníkmi pôdy podpísanú nájomnú zmluvu a už viac rokov neplatia ani len smiešne nájomné, ktoré bolo stanovené asi pred 40 rokmi za socializmu.

3. územia račianskych vinohradov – lokality, kde neprebehli pozemkové úpravy a boli v nich ustanovené len náhradné pozemky, ktoré platili do roku 2004. Tam je problém v tom, že riadky pôvodných viníc sa ťahali smerom zdola hore, do vrchov, ale po združstevnení boli rekultivované na terasy, s riadkami viniča kolmo na pôvodný smer vinice. V Katastri je ale vlastníctvo zapísané stále podľa starého stavu. Tí vlastníci, ktorí obrábajú a zveľaďujú takto pridelený vinohrad, nemajú žiadnu záruku, že im kvalitný vinohrad zostane aj po rokoch. Aj preto sú mnohé vinohrady neobrobené.

Jednou z aktivít neziskovej organizácie humno n. o. bude pomoc vlastníkom pozemkov – Račanom v ich problémoch s takýmito nevysporiadanými pozemkami.

Je však potrebné, aby ste sa Vy, takto dotknutí občania, prihlásili

e-mailom na adresu:
alebo
listom prípadne osobne na adresu:
Michal Krištofič, Výhonská 2c, 831 06 Bratislava-Rača.

Prosíme zaslať, prípadne priniesť neoverenú fotokópiu listu vlastníctva, kde sú všetky potrebné informácie o príslušnej parcele, tiež názov danej lokality, ďalej či ide o vinohrad, či záhradku v záhradkárskej lokalite, alebo je parcela zastavaná cestou, či inou stavbou.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Michal Krištofič
humno n. o.


2 komentárov:

  1. Michal, otváraš "pandorinu skrinku". Držím palce všetkým (i sebe), ktorí majú problémy s pozemkami v našom katastri. Asi sa nebudem veľmi mýliť, keď poviem, že je to väčšina vlastníkov pozemkov, ktorí nadobudli vlastníctvo k pozemkom prechodom. Je to hlavne z dôvodu, že pozemkové úpravy boli v našom kat. úz. vykonávané sendvičovou metódou, nie na celom území katastra a bez dostatočne vykonaného ROEP-u(mimochodom do dnešného dňa nie je realizovaný v celom kat. úz. Rača). Náhradné pozemky - lokality kde neboli vykonávané pozemkové úpravy sú následkom prístupu osôb, ktoré v danej dobe mali možnosť urobiť poriadok. Tí, ktorí mali túto možnosť a boli v pracovných komisiách, tento problém nemajú. Nie je ojedinelé, že po projektových úpravách zapísané pozemky nezodpovedajú skutočnosti, že zdedíte majetok a po 10 rokoch Vám kataster pošle oznam - List vlastníctva Vám rušíme. Ako dôvod uvedú, že Vami 10 rokov vlastnený pozemok,za nadobudnutie ktorého ste tomuto štátu odviedli všetky zákonné poplatky a za ktorý platíte daň, vlastne neexistuje. Alebo zistíte, že časť Vášho pozemku mimo projektu pozemkových úprav po pozemkových úpravách úrady zapísali na iného vlastníka a Vám tak zabránili priamy vstup na pozemok. Všetko vraj omylom. Nedopatrením. Vraj to sú následky toho, že náš kataster bol jeden z prvých, kde sa pozemkové úpravy vykonávali. Prečo sa niekto tak ponáhľal! Také "detské choroby". Koho asi dnes zaujíma, že následky týchto detských chorôb si drobný vlastník nesie ako bremeno ešte i po 20 rokoch. Nikto Vám už dnes nezaplatí nápravu chýb minulosti, ktoré vykonávatelia mali zaplatené zo spoločných peňazí. Tých, ktorí to "po......" tých to nič nestálo a ani nestojí.Sú dávno zahojení. A my máme na výber - buď nám ostávajú oči pre plač alebo mať pevné nervy a výdrž. Ja som si už dávno vybrala to druhé.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Dobrý deň, klobúk dolu pred toľkou trpezlivosťou pri úradníčení = boj s veternými mlynmi. Verím však, že výsledok a náprava sa podarí. Ja takto neúspešne pátram po vinohradoch našich predkoch, ktoré dokonca nesú názov nášho priezviska - Kodnáre. Akurát včera som zistil, že polovica vinohradov je už nenávratne preč. Ostali tam už iba asi betónové stĺpy a celá plocha je zrovnaná a pripravovaná na výstavbu. Takže sa obávam, že vinohradnícka tradícia rodu Kodnár, ktorá podľa cirkevných kníh trvala už od rokov 1773 v týchto rokoch končí. Bohužiaľ netuším, kto by mi v tom vedel pomôcť.

    OdpovedaťOdstrániť

...


k. ú. Rača a k. ú. Vajnory